Processie 15 augustus 2017

Aankondiging:

Naamloos
Dit jaar zal, als het God belieft, op het feest van Maria Tenhemelopneming, de Processie, met het Allerheiligste Sacrament, uittrekken.
Op 15 augustus zal de Hoogmis als gewoonlijk om 10u00 zijn, gevolgd door de Processie en afsluitende zegen met het Allerheiligste in de kapel.

Copyright © 2016 - 2018 Centro Librario Sodalitium