Christus, ons Paaslam is geslacht, alleluia

“Waarlijk, passend en rechtvaardig is het, billijk en heilzaam, U, Heer, altijd,
maar toch vooral op deze dag jubelend lof te zingen,
nu Christus, ons Paaslam, is geslacht.
Want hij is het ware Lam, dat de zonden der wereld heeft weggenomen.
Die onze dood door zijn sterven heeft vernietigd
en ons leven door zijn Verrijzenis hersteld heeft.”
(uit de prefatie van Pasen)

Resurrection_of_Christ_and_Women_at_the_Tomb_by_Fra_Angelico_(San_Marco_cell_8)

                                                                                                                                                                                                          .

Aan het Kruis is het ware, onschuldige Paaslam geslacht, waardoor wij bevrijd zijn uit de slavernij van de zonde. Als Christus stierf, werd de zon verduisterd en was het donker, zoals ook in de eerste Paasnacht, waarin God zijn volk bevrijdde uit de slavernij van Egypte.

Pasen betekent “passeren” of “voorbijgaan” en slaat op het voorbijgaan van de Engel des doods in de eerste Paasnacht, waarin God zijn volk bevrijdde uit de slavernij van Egypte. In die ontzettende nacht van het eerste Paasfeest, waarin de Egyptenaren die hardnekkig naar Gods gebod niet wilden horen, werden gestraft door de dood van al hun eerstgeborenen. Geen huis werd gespaard, tenzij de huizen van de Israëlieten die de posten van hun voordeur hadden bestreken met het bloed van het geslachte Paaslam: daar enkel ging de Doodsengel genadig voorbij, daar enkel passeerde hij, daar redde het bloed van het Paaslam van de dood, daar alleen was het Pasen.

Christus' Kostbaar Bloed in het Nieuwe en Eeuwige Verbond
Christus’ Kostbaar Bloed in het Nieuwe en Eeuwige Verbond

Als het ware Paaslam werd geslacht en Christus aan het Kruis stierf, riep Hij uit: Consummatum est, het is volbracht: het Oude Verbond was geëindigd, de Belofte was vervuld, de Kerk was geboren, de Verlossing was volbracht, en het voorafgebeelde verving de voorafbeelding.
Niet langer redt het bloed van het Paaslam op de deurpost van een tijdelijke dood, maar in het Nieuwe en Eeuwige Verbond redt Christus’ Kostbaar Bloed aan de posten van onze ziel ons van de eeuwige dood.
Niet langer bevrijdt de doortocht door de Rode Zee van de Egyptische slavernij, maar bevrijden de reinigende wateren van het Doopsel ons van de slavernij van de Satan.
Niet langer moet het licht van een vuurkolom ons de weg tonen en verlichten, maar kunnen wij wandelen in het licht van de genade en is Christus ons Licht dat ons de weg wijst: Lumen Christi. Deo Gratias!

                                                                                                                                                                                                          .

                                                                                                                                                                                                          .


alleluia_pascha_nostrum