• De Vasten

    De vasten is een heilige tijd, de officiële retraite van de heilige Kerk naar het voorbeeld van haar Goddelijke Stichter. Het is de gunstige tijd […]

  • De Vasten- en onthoudingswet

    De vasten- en onthoudingswet In juni 1937 waren de Belgische bisschoppen verenigd in het vijfde provinciaal concilie van Mechelen. In verband met de vasten- en […]

  • Vastentijd: tijd van versterving

    De Christelijke versterving   Doel van de christelijke versterving Het doel van de christelijke versterving is de kwade invloed van de erfzonde op onze zielen […]