• De Vasten

  De vasten is een heilige tijd, de officiële retraite van de heilige Kerk naar het voorbeeld van haar Goddelijke Stichter. Het is de gunstige tijd […]

 • De Vasten- en onthoudingswet

  De vasten- en onthoudingswet In juni 1937 waren de Belgische bisschoppen verenigd in het vijfde provinciaal concilie van Mechelen. In verband met de vasten- en […]

 • Vastentijd: tijd van versterving

  De Christelijke versterving   Doel van de christelijke versterving Het doel van de christelijke versterving is de kwade invloed van de erfzonde op onze zielen […]

 • 500 jaar: Paus Adrianus VI

  Adrianus VI: Eeuwfeest 1522 – 2022 Op 31 augustus 2022 vieren we het 5e eeuwfeest van de kroning van Paus Adrianus VI, de enigste Nederlandse […]

Artikelen

Sint Jozef onze voorspreker

10 maart 2023

De maand van Sint Jozef (feestdag 19 maart)   Het is gepast om God te aanbidden om zijn genadewerk en te zwijgen bij het beschouwen […]