• De Vasten

  De vasten is een heilige tijd, de officiële retraite van de heilige Kerk naar het voorbeeld van haar Goddelijke Stichter. Het is de gunstige tijd […]

 • De Vasten- en onthoudingswet

  De vasten- en onthoudingswet In juni 1937 waren de Belgische bisschoppen verenigd in het vijfde provinciaal concilie van Mechelen. In verband met de vasten- en […]

 • Vastentijd: tijd van versterving

  De Christelijke versterving   Doel van de christelijke versterving Het doel van de christelijke versterving is de kwade invloed van de erfzonde op onze zielen […]

 • Wij wachten ach Heer Jezus, kom!

  De Noveen van Kerstmis (16-24 december) De hierna volgende oefeningen voor de noveen van Kerstmis, zijn grotendeels geïnspireerd door de zogenoemde “O-antifonen”. De O-antifonen zijn […]

Artikelen

De Vasten

7 februari 2024

De vasten is een heilige tijd, de officiële retraite van de heilige Kerk naar het voorbeeld van haar Goddelijke Stichter. Het is de gunstige tijd […]