Sint Jozef onze voorspreker

3 maart 2024

De maand van Sint Jozef (feestdag 19 maart)   Het is gepast om God te aanbidden om zijn genadewerk en te zwijgen bij het beschouwen […]

Vastentijd: tijd van versterving

7 februari 2024

De Christelijke versterving   Doel van de christelijke versterving Het doel van de christelijke versterving is de kwade invloed van de erfzonde op onze zielen […]

Noveen tot de Heilige Don Bosco

20 januari 2024

Noveen tot de heilige Don Bosco (22 t/m 30 januari)   Eerste dag: Heilige Don Bosco, door uw vurige liefde tot Jezus in het Allerheiligste […]

Bij de Kribbe

24 december 2023

Wat hebt Gij, Kerstkindje, een zegen gebracht over onze arme wereld! De wereld was zo oud en slecht, toen Gij vóór 20 eeuwen ging geboren […]

Wij wachten ach Heer Jezus, kom!

15 december 2023

De Noveen van Kerstmis (16-24 december) De hierna volgende oefeningen voor de noveen van Kerstmis, zijn grotendeels geïnspireerd door de zogenoemde “O-antifonen”. De O-antifonen zijn […]

De GULDEN MIS

14 december 2023

  Misschien kent u de aloude en wondermooie traditie van de GULDEN MIS, de “Missa Aurea”. Op quatertemper-woensdag (20 december), in het hart van de […]

De Grote Belofte…

6 december 2023

Aan het begin van het Kerkelijk Jaar, in de Adventstijd, worden de Christenen herinnerd aan de rampzalige zondeval aan het begin van de tijd, aan […]