Sint Jozef onze voorspreker

10 maart 2023

De maand van Sint Jozef (feestdag 19 maart)   Het is gepast om God te aanbidden om zijn genadewerk en te zwijgen bij het beschouwen […]

Vastentijd: tijd van versterving

18 februari 2023

De Christelijke versterving   Doel van de christelijke versterving Het doel van de christelijke versterving is de kwade invloed van de erfzonde op onze zielen […]

Noveen tot de Heilige Don Bosco

17 januari 2023

Noveen tot de heilige Don Bosco (22 t/m 30 januari)   Eerste dag: Heilige Don Bosco, door uw vurige liefde tot Jezus in het Allerheiligste […]

Bij de Kribbe

24 december 2022

Wat hebt Gij, Kerstkindje, een zegen gebracht over onze arme wereld! De wereld was zo oud en slecht, toen Gij vóór 20 eeuwen ging geboren […]

Wij wachten ach Heer Jezus, kom!

15 december 2022

De Noveen van Kerstmis (16-24 december) De hierna volgende oefeningen voor de noveen van Kerstmis, zijn grotendeels geïnspireerd door de zogenoemde “O-antifonen”. De O-antifonen zijn […]

De Grote Belofte…

7 december 2022

Aan het begin van het Kerkelijk Jaar, in de Adventstijd, worden de Christenen herinnerd aan de rampzalige zondeval aan het begin van de tijd, aan […]

De GULDEN MIS

6 december 2022

  Misschien kent u de aloude en wondermooie traditie van de GULDEN MIS, de “Missa Aurea”. Op quatertemper-woensdag (14 december), in het hart van de […]