Meimaand: Mariamaand

1 mei 2020 0

Gekomen is uw lieve Mei, Maria! Een klein kindje wilde eens, bij heldere nacht, de sterren tellen, die aan de hemel stonden. Maar hoe langer […]

Vastentijd: tijd van versterving

26 maart 2020 0

De Christelijke versterving   Doel van de christelijke versterving Het doel van de christelijke versterving is de kwade invloed van de erfzonde op onze zielen […]

De Eerste Priester

19 maart 2020 0

    De eerste Priester las Zijn Lijdensmis niet in een van onze oude Kathedralen, waar wierookmist voor vonkelende vensters blijft spelen in gezeefde zonnestralen. […]

Bij de Kribbe

24 december 2019 0

Wat hebt Gij, Kerstkindje, een zegen gebracht over onze arme wereld! De wereld was zo oud en slecht, toen Gij vóór 20 eeuwen ging geboren […]

Kom dan Heer Jezus, kom!

16 december 2019 0

De Noveen van Kerstmis (16-24 december) De hierna volgende oefeningen voor de noveen van Kerstmis, zijn grotendeels geïnspireerd door de zogenoemde “O-antifonen”. De O-antifonen zijn […]

De Grote Belofte…

2 december 2019 0

Aan het begin van het Kerkelijk Jaar, in de Adventstijd, worden de Christenen herinnerd aan de rampzalige zondeval aan het begin van de tijd, aan […]

De GULDEN MIS

1 december 2019 0

  Misschien kent u de aloude en wondermooie traditie van de GULDEN MIS, de “Missa Aurea”. Op quatertemper-woensdag (18 december), in het hart van de […]

Oktober de Rozenkransmaand

2 oktober 2018 0

“Wees gegroet, gij vol van genade!” Dat was de heerlijke groet, waarmee de engel Gabriël namens God zelf de openbaring van ’t ondoordringbaar geheim van […]

1 2
Copyright © 2016 - 2020 Centro Librario Sodalitium