Meimaand: Mariamaand

10 mei 2021 0

Gekomen is uw lieve Mei, Maria! Een klein kindje wilde eens, bij heldere nacht, de sterren tellen, die aan de hemel stonden. Maar hoe langer […]

Vastentijd: tijd van versterving

15 februari 2021 0

De Christelijke versterving   Doel van de christelijke versterving Het doel van de christelijke versterving is de kwade invloed van de erfzonde op onze zielen […]

Gewetensonderzoek voor de Biecht

21 januari 2021 0

Gewetensonderzoek voor alle standen Voorwoord Dit plan van gewetensonderzoek is een bescheiden, eenvoudige bijdrage tot gewetensvorming. Aan het vraagstuk van de gewetensvorming wordt thans meer […]

Bij de Kribbe

24 december 2020 0

Wat hebt Gij, Kerstkindje, een zegen gebracht over onze arme wereld! De wereld was zo oud en slecht, toen Gij vóór 20 eeuwen ging geboren […]

Kom dan Heer Jezus, kom!

15 december 2020 0

De Noveen van Kerstmis (16-24 december) De hierna volgende oefeningen voor de noveen van Kerstmis, zijn grotendeels geïnspireerd door de zogenoemde “O-antifonen”. De O-antifonen zijn […]

De GULDEN MIS

15 december 2020 0

  Misschien kent u de aloude en wondermooie traditie van de GULDEN MIS, de “Missa Aurea”. Op quatertemper-woensdag (16 december), in het hart van de […]

De Grote Belofte…

1 december 2020 0

Aan het begin van het Kerkelijk Jaar, in de Adventstijd, worden de Christenen herinnerd aan de rampzalige zondeval aan het begin van de tijd, aan […]

Oktober de Rozenkransmaand

1 oktober 2020 0

Het wonderlijke Geheim van de Heilige Rozenkrans (Door de Heilige Louis Marie Grignion de Montfort) Drie dingen in het bijzonder vallen op in de openbaringen […]

1 2
Copyright © 2016 - 2021 Centro Librario Sodalitium