De GULDEN MIS

Fiat mihi secundum verbum tuum
Het FIAT, het JAWOORD van Maria (Fra Angelico)

 

Misschien kent u de aloude en wondermooie traditie van de GULDEN MIS, de “Missa Aurea”.

Op quatertemper-woensdag (14 december), in het hart van de Adventstijd, wordt ‘s ochtends vroeg vóór zonsopgang, enkel bij het licht van vele kaarsen, de Mis van Onze Lieve Vrouw in de Advent gezongen. Dit is de Roratemis, ofwel de Mis van de Onbevlekte Ontvangenis, als deze dag in het octaaf van dit feest valt (zoals dit jaar).

Door de eeuwen heen werd deze Mis met grote plechtigheid opgedragen, en was bekend als de “gulden Mis”, omdat de Kerk in deze Mis de aandacht vestigt op de rol van de Allerheiligste Maagd Maria in de Menswording: de kerk wordt opgesmukt met het licht van talloze kaarsen, zodat we nog klaarder herinnerd worden aan het Licht der wereld dat scheen in de duisternis. Op deze wijze viert de Kerk het “gulden mysterie” van ons Geloof: Maria’s FIAT, haar Jawoord bij de boodschap van de Engel. Van haar die geheel en al was toegewijd aan het volbrengen van Gods heilige Wil. Door haar “Ja” aan de Engel Gabriël, gaf Maria zich volledig over aan hetgeen God van haar vroeg, en liet al haar kommer over aan God. En God keerde alles voor haar ten beste.

fileDit is ook de reden waarom de katholieke families altijd talrijk naar deze Mis kwamen: om al hun intenties en zorgen aan Onze Lieve Vrouw toe te vertrouwen, en haar hulp af te smeken om zich aan God Heilige Wil over te laten en alles te doen of desnoods alles op te geven ter liefde Gods. Welke problemen ons ook bekommeren, God zal ook voor ons alles ten beste weten te keren, indien wij ons met vertrouwen tot Hem wenden en JA kunnen zeggen op zijn heilige Wil, zoals Onze Lieve Vrouw het ons voordeed.

De GULDEN MIS zal op woensdag 14 december om 07u00 worden opgedragen in onze kapel in Lepelstraat, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw.

golden_mass_pic_l

Gedenk”, zegt Sint Bernardus,
dat het nog nóóit is gehoord, dat iemand die tot Haar zijn toevlucht nam. . . door Haar is verlaten geworden.