Priesterwijding Instituut Mater Boni Consilii

Sacerdos in aeternum:h_orders

Zaterdag 1 oktober 2016 zal, als het God belieft, Eerwaarde Heer Charbel Madi tot Priester worden gewijd door Monseigneur Geert Stuyver. E.H. Madi werd verleden jaar reeds tot diaken gewijd in onze kapel in Dendermonde.
De H. Priesterwijding zal plaatsvinden tijdens een Pontificale Hoogmis in de Kerk van de HH. Apostelen Petrus en Paulus in Verrua Savoia, Italië. De plechtigheid zal om 10 uur aanvangen. Ook Mgr. Sanborn (USA) zal bij de wijding tegenwoordig zijn. Na afloop van de plechtigheid zal de nieuwgewijde Priester zijn eerste zegen geven aan
ieder van de aanwezigen.

In afwachting van de plechtige Eremis met eerste zegen in onze kapel, vragen we uw gebed voor de wijdeling.