Intrede in het Instituur Mater Boni Consilii van E.H. Arnold Trauner

Intrede in het Instituur Mater Boni Consilii van E.H. Arnold Trauner

Op 26 april 2017, de feestdag van de Moeder van Goede Raad, is Eerwaarde Heer Arnold Trauner, een Oostenrijkse priester, lid geworden van het Instituut Mater Boni Consilii. Op deze dag verbond hij zich door zijn intentieverklaring aan onze kleine geestelijke familie.

don Trauner2
Al sinds enkele jaren werkte hij met ons en Mgr. Sanborn samen voor het opdragen van de H. Mis in Engeland. In 2016 volgde hij in Verrua de geestelijke oefeningen van Sint Ignatius voor de priesters. Ook was hij aanwezig bij de priesterwijding van E.H. Madi. Na lang nadenken heeft hij dan de “Thesis van Cassiciacum” aangenomen, en is ingetreden in het Instituut.

Momenteel draagt hij de H. Mis op in Oostenrijk, nabij Wenen, en in Hongarije en Engeland. Wij heten E.H. Trauner van harte welkom als onze nieuwe medebroeder, en verzekeren hem van onze steun en van onze gebeden.

Veritas liberabit vos: de Waarheid zal u vrij maken. Deo gratias.

Ter kennismaking publiceren we het Curriculum vitae dat E.H. Trauner ons toezond:

«Eerwaarde Heer Arnold Trauner werd geboren in een boerenfamilie in Oostenrijk, in een dorpje ten noordoosten van Wenen (70 km), op 22 mei 1970. De pastoor van het dorp, Kanunnik Rudolf Brock, was een van de priesters die weerstand boden aan de golf van modernisme in Oostenrijk, onder Kardinaal Franz König! De jonge Arnold Trauner heeft dus de grote genade gehad van op te groeien in een traditioneel katholiek milieu. Na zijn vwo-diploma trad hij in 1988 in het Duitse seminarie van de Broederschap van St. Pius X in Zaitzkofen, waar hij op 25 juni 1994 werd priester gewijd door Mgr. Alfonso de Galaretta.

Achtereenvolgens heeft hij als priester gewerkt in Oostenrijk (twee jaar), dan in Afrika, in Gabon (van 1996 tot 1999 en van 2001 tot 2019), in Nieuw-Zeeland (van 1999 tot 2001) en in Zuid-Afrika (2011-2012). Na Gabon en Zuid-Afrika, heeft hij zijn apostolaat ook uitgeoefend in Kameroen, in Nigeria, in Namibië en in Zimbabwe.

Ziek geworden door de vele jaren doorgebracht in equatoriaal Afrika – twaalf en half jaar te Libreville, praktisch op de evenaar – was hij gedwongen naar Europa weer te keren in 2012, ondanks zijn voorliefde voor het apostolaat in Afrika.

Dat was dus in 2012, het jaar waarin het uiteenvallen van de Broederschap St. Pius X – sinds 25 jaar het geestelijke thuis van de Eerwaarde – zich met grote schreden aankondigde. Hij werd ontvangen door zusters, levend volgens de regel van Sint Benedictus, in het Zwarte Woud (Häusern, Duitsland). Daar kon hij lichamelijk weer op krachten komen, en begon klaarder inzicht te krijgen in de theologische kwesties betreffende de H. Kerk. Hij besloot daarop zijn priesterlijk werken niet langer voort te zetten in de Broederschap St. Pius X, maar met haar te breken. Op 25 juni 2013 tekende hij de afscheidsbrief, die hetzelfde jaar in augustus werd bekendgemaakt.

Na een ontmoeting met Mgr. Sanborn, en door hem aangemoedigd om contact op te nemen met het Instituut Mater Boni Consilii, bestudeerde hij de “Thesis van Cassiciacum”, en de helderheid van diens theologie, gebaseerd op de onveranderlijke principes van de Christelijke filosofie, overtuigde hem van de gefundeerdheid van de leerstellingen van Mgr. Guérard de Lauriers. Na zijn motieven te hebben verdiept, heeft hij dan besloten om lid te worden van het Instituut Mater Boni Consilii.

Eerwaarde Heer Trauner oefent zijn apostolaat momenteel uit in Oostenrijk, nabij Wenen, in het plaatsje Altenburg, bekend om de benedictijner abdij aldaar, alsook in Hongarije en Slowakije. Hij draagt soms ook de Mis op in Londen en in de Scandinavische landen Noorwegen en Zweden.

Hij beveelt zich in uw gebeden aan, en verzekert u van de zijne, in het dagelijkse opdragen van de “Oblatio munda”, het “Reine Offer”.

don TraunerU genegen in Christus en Maria,

E.H. Arnold Trauner.»