Moeder van Goede Raad

Moeder van Goede Raad (26 april)

 

Moeder van Goede Raad (Latijn: Mater Boni Consilii) is een van de titels van Onze Lieve Vrouw. Deze titel vindt haar oorsprong in het evangelie, waar Jezus zelf haar op het Kruis aan ons tot Moeder geeft, en waar zij ons de voortreffelijkste en allervoordeligste van alle raadgevingen geeft: “Doe hetgeen Hij u zeggen zal”.  Al in de eerste eeuwen van het Christendom wordt Maria daarom onder deze titel aangeroepen. Sinds het miraculeus verschijnen van een fresco met haar beeltenis in Genazzano, ten zuiden van Rome, is de devotie tot de Moeder van Goede Raad in Italië en over de gehele wereld op bijzondere wijze verbreid.

Sinds de vierde eeuw bestond er in Genazzano al een kapel toegewijd aan de Moeder van Goede Raad, sinds de vijfde eeuw een kerk. In 1467, op het feest van de H. Marcus, klonk er uit de kerk hemelse muziek, en daalde er een wolk neer op een van de binnenwanden van de kerk. Voor het oog van het toegestroomde volk, trok de wolk weer op, waardoor een fresco werd onthuld van de H. Maagd en het Kind Jezus. Deze beeltenis was op miraculeuze wijze uit Scutari in Albanië overgekomen, uit het toenmalig christelijk Albanië, dat datzelfde jaar door de Ottomanen, Turkse moslims uit die tijd, grotendeels werd uitgemoord en verwoest. De overblijfselen van het heiligdom van de Moeder van Goede Raad van Scutari werden uiteindelijk volledig verwoest door de communisten in het jaar 1967.

Beide volkeren, het Albanese zowel als het Italiaanse volk, getuigen sinds eeuwen van de waarheid van dit mirakel. Nog heden wonen in Genazzano de families van Albanese oorsprong, die hun Moeder van Goede Raad gevolgd zijn over de Adriatische Zee, en zich in Italië hebben gevestigd.

In zeer korte tijd werden vele wonderen aan deze beeltenis van Onze Lieve Vrouw van Goede Raad toegeschreven, en Genazzano werd een van de belangrijkste Maria-bedevaartsplaatsen van Italië. Grote Heiligen, als bijvoorbeeld de H. Alfonsus, de H. Paulus van het Kruis, Don Bosco en vele anderen, kwamen hier Maria’s Raad en hulp afsmeken. Vele Pausen waren kinderlijke vereerders van de Moeder van Goede Raad in Genazzano, en vele gunsten en aflaten werden hier verleend aan haar vereerders.

In 1682 liet Paus Innocentius XI de beeltenis plechtig kronen. In 1744 stelde Benedictus XIV de 26e april vast als feestdag van Onze Lieve Vrouw van Goede Raad. Op Maria Hemelvaart 1864 kwam Paus Pius IX naar Genazzano om haar Moederlijke hulp af te smeken voor het Vaticaanse Concilie. In 1903 verhief Paus Leo XIII de kerk tot basiliek en voegde de titel toe aan de Litanie van Loreto. Paus Pius XII stelde zijn pontificaat onder het patronaat van de Moeder van Goede Raad.

Sinds het 2e Vaticaans Concilie is het feest van Onze Lieve Vrouw van Goede Raad door de modernisten volledig geschrapt. Een reden temeer voor de trouwe katholieken, om onze Moeder van Goede Raad die dag bijzonder te eren, haar feestdag te vieren en haar goede raad voor ons af te smeken.

********************

 

Gebed: Meest glorievolle Maagd, uitverkoren door de Eeuwige Raad om de Moeder te zijn van het eeuwige mensgeworden Woord, schatbewaarster van de Goddelijke genaden en voorspreekster der zondaars, tot u neem ik, uw onwaardige dienaar, mijn toevlucht opdat Gij in dit dal van tranen mijn gids en raadgeefster wilt zijn. Verkrijg voor mij, omwille van het kostbaarst Bloed van Uw Goddelijke Zoon, de vergeving van mijn zonden, de zaligheid van mijn ziel, en de middelen die nodig zijn om haar te bewerken. Verkrijg voor de Heilige Kerk de zege over haar vijanden en de uit-breiding van het rijk van Jezus Christus over de gehele aarde. Amen.