H. Sacramentsprocessie 23 juni 2019

Aankondiging:

5june2016-22
Op Sacramentszondag 23 juni, zal, als het God belieft, de Processie van het Allerheiligste Sacrament in Dendermonde uittrekken.
Op deze zondag zal de Hoogmis als gewoonlijk om 10u00 zijn, gevolgd door de H. Sacramentsprocessie en afsluitende zegen met het Allerheiligste in de kapel.

Copyright © 2016 - 2020 Centro Librario Sodalitium