Sacramentsprocessie 2024

animosa firmat fides

Sacramentsprocessie op Zondag 02 juni


Op zondag 02 juni, na de Hoogmis om 10u00, zal dit jaar de plechtige Sacramentsprocessie weer uittrekken uit de kapel Moeder van Goede Raad in Dendermonde. De plechtigheid wordt besloten door een plechtig lof en Zegen met het Allerheiligste.