Geestelijke Oefeningen 2024

Geestelijke Oefeningen van St. Ignatius, 2024:

Wat baat het de mens, als hij de hele wereld wint, maar schade lijdt aan zijn ziel? (Mt. 16, 26)

 ignazio di loyola2

Van woensdag 24 juli ’s ochtends, tot vrijdag 26 juli ’s avonds, zullen in de kapel Moeder van Goede Raad, Dendermonde, de (verkorte) Geestelijke Oefeningen van de H. Ignatius gepredikt worden.

De Heilige Kerk heeft deelname aan deze oefeningen sedert eeuwen voortdurend aan al haar gelovigen aanbevolen, als buitengewoon effectief middel om heilig te worden. Zij illustreerde dit met voorbeelden als de H. Franciscus van Sales, de H. Teresia van Avila, en talrijke andere grote Heiligen.    

Deelname graag tijdig aanmelden.

 

“Wij erkennen dat deze Oefeningen vol heiligheid zijn, en dat zij

zeer nuttig en heilzaam zijn en blijven tot stichting en

geestelijk voordeel van de gelovigen” (Uit een bulle van Paulus III)