Sacramentsdag 2022, Kapel Moeder van Goede Raad, Dendermonde

“Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt… en gij zult rust vinden voor uw zielen”